telefon: 800 23 24 25       e-mail: info.cz@aliaxis.com          aliaxis logo

Odhlučněné odpadní systémy

Odhlučněné odpadní systémy

V odpadní a dešťové kanalizaci se vyskytují dva typy hluku: 1) Hluk, který se šíří vzduchem - vychází z potrubí a způsobuje ho odpadní voda tekoucí uvnitř potrubí a 2) Hluk, který se šíří konstrukcí potrubí - vychází z trubek a armatur a také ze systému, jímž je kanalizace upevněna ke stavbě budovy. V současnosti však již existují trubní systémy, které oba typy tlumí. Většinou se jedná o vícevrstvé trubky a tvarovky.

Odhlučněné systémy vnitřní domovní kanalizace jsou již v současnosti běžným standardem v nových bytových a rodinných domech i objektech občanské výstavby. Zejména pak v hotelech, administrativních nebo polyfunkčních objektech a nemocnicích. Stále častěji je jím také nahrazováno běžné odpadní potrubí při rekonstrukcích, protože právě hluk z odpadního potrubí je jedním z velkých problémů starých panelových domů i jiných starších objektů. Snaha snížit hlučnost v našich domech, bytech i kancelářích vychází z potřeby kompenzovat hektiku dnešního světa.