telefon: 800 23 24 25       e-mail: info.cz@aliaxis.com          aliaxis logo

Projektování a výpočet

Projektování a výpočet

Projektování a výpočet Projektování a výpočet

Návrh systému podtlakového odvodnění provádí dodavatel systému pomocí speciálního softwaru na základě podkladů dodaných projektantem. Zpracovatel návrhu zodpovídá za správnou funkčnost systému, hydraulický výpočet a návrh dimenzí jednotlivých úseků trubního rozvodu. Výstupem pro projektanta je pak izometrie jednotlivých větví rozvodu, výpis materiál a technická zpráva. Role dodavatele systému by tím ale končit neměla. Velmi často je potřeba proškolit montážní společnost a poskytnout technickou podporu přímo na stavbě včetně závěrečné kontroly celého systému.

Co je úkolem projektanta

 • Volba způsobu odvodnění střechy - zda je vhodnější gravitační či podtlakové odvodnění
 • Je-li zvoleno podtlakové odvodnění je třeba oslovit některého z dodavatelů systému odvodnění
 • Předání podkladů zpracovateli podtlakového odvodnění
 • Návrh koncepce odvodnění společně s dodavatelem systému na základě stavebně technického řešení objektu
 • Koordinace vhodného umístění tras a střešních vtoků s ohledem na další profese
 • Návrh zavěšení odvodňovacího systému do konstrukce střechy 

Projektant je zodpovědný za skladbu a rozdělení střešních ploch, dispoziční a výškové umístění tras rozvodu, vhodné umístění dešťového svodu a jeho návaznost na kanalizaci, retenci nebo vsak a také za koordinaci s ostatními profesemi. Zpracovatel návrhu zodpovídá za správnou funkčnost systému, hydraulický výpočet a návrh dimenzí jednotlivých úseků trubního rozvodu.

Zásady návrhu a data pro dodavatele

1. Podklady pro návrh

 • půdorys střechy s rozměry a sklony střešních ploch
 • příčný a podélný řez objektem
 • skladba střešní konstrukce
 • situační plán objektu s vyznačením možnosti napojení střešních svodů

2. Volba tvaru rozvodu (větví) podtlakového odvodnění . 

3. Volba vhodných střešních vtoků

4. Návrh tras jednotlivých větví rozvodu a jejich potvrzení

5. Optimalizace tras a hydraulické odladění systému pomocí výpočtového softwaru

Výstupem jsou: izometrie jednotlivých větví rozvodu, výpis materiálu z cenou do projektu, technická zpráva

Údaje v projektu:

 • plocha odvodňované střechy
 • délky a profily potrubí
 • výška tras – osa ležatého rozvodu pod střešní konstrukcí
 • množství vody na jednotlivé dešťové svody – pro návaznost podzemní kanalizace
 • technická zpráva – popis systému, popis údržby

 

Více z této kategorie: « Montáž Ke stažení »