telefon: 800 23 24 25       e-mail: info.cz@aliaxis.com          aliaxis logo

Podtlakové odvodnění

Podtlakové odvodnění střech

CT Point Pohořelice Hala P06 podtlakové odvodnění Akasison kopieS podtlakovým odvodňováním střech Akasison získáte kompletní systém, který se skládá ze střešních vtoků, upevňovacího materiálu, trubek a tvarovek z PE-HD. Pro navrhování podtlakového odvodnění se využívá speciálně navržený výpočtový software, pomocí kterého lze potrubní síť hydraulicky optimálně vyladit a celý systém zobrazit v izometriích.

Systém Akasison je ideální pro odvodnění velkých plochých střech. Trubky a tvarovky jsou vyrobeny z vysokohustotníhopolyethylenu (PE-HD) a má tedy charakteristickou černou barvu. Systém je dostupný v dimenzích d 40 -315 mm. Spojování je prováděno svařováním elektrospojkami nebo natupo. Spojení se střešními vtoky je pevné. Pro ukotvení trubní sítě se využívá pevný upevňovací systém.

V protikladu ke konvenčnímu systému vám nabízíme nejen hospodárné, ale i stavebně technické přednosti:

  • menší dimenze trubek díky plnému naplnění
  • svobodu projekce při utváření staveb
  • vodorovnou montáž trubek díky způsobu odvodu dešťové vody
  • úsporu velké části kanalizace a s tím spojených zemních prací díky menšímu množství svodů ze stoupaček
  • optimální samočištění systému díky velké rychlosti průtoku vody

 

Konvenční způsob odvodnění - gravitační Konvenční způsob odvodnění - gravitační Podtlakový systém odvodněníPodtlakový systém odvodnění

Jak funguje systém podtlakového odvodnění střech?

Při drobném dešti je princip fungování podtlakového systému odvodnění střech stejný jako u konvenčního odvodnění. Při větší intenzitě deště se potrubí s malým průměrem rychle naplní dešťovou vodou. Speciální konstrukce střešního vtoku zabraňuje přístupu vzduchu. Tím vzniká síť potrubí s plným naplněním. Voda z potrubí padá do svodu a tím produkuje podtlak.

U podtlakového systému odvodnění střech vznikají v systému poměrně vysoké podtlaky a přetlaky. Na počátku potrubí u prvního střešního vtoku je podtlak ještě nulový. Čím blíže jsou však vtoky spádové trubce, tím je podtlak vyšší. U přechodu horizontálního rozvodu do svislého svodu  je podtlak největší.

Střešní vtoky

Srdcem vakuového systému odvodnění střech je střešní vtok. Speciálně navržená konstrukce střešního vtoku s protivzduchovou přepážkou…

Montáž

Montáž systému akasison je podrobně popsána v montážním návodu, který je ke stažení na konci…