telefon: 800 23 24 25       e-mail: info.cz@aliaxis.com          aliaxis logo

Nádrže na dešťovou vodu

Nádrže na dešťovou vodu

titulkaZachycení srážkových vod a její následné využití je další možností nakládání s dešťovou vodou a bývá vhodnou alternativou tam, kde není možné dešťové vody vsáknout, ani regulovaně odpouštět do žádného typu kanalizace, či vodního toku. Akumulační nádrž je navržena jako retenční nádrž bez odtoku a slouží pro zachycení přívalových dešťů. Po srážkové události je vždy potřeba retenční kapacitu co nejrychleji (ideálně max. do 3 dnů) vyčerpat. Nejčastěji to bývá „vyplýtváním“ na zálivku zeleně poté, co už je zemina schopna pojmout určité množství vody. Pokud chceme dešťovou vodu využívat dlouhodoběji, například pro splachování toalet, zalévání, mytí, je nutno prostor nádrže zvětšit o objem, který bude v nádrži průběžně k využívání.

Sběr dešťové vody s využitím na zahradě či v domácnosti je často předřazována i před vsakovací/regulační zařízení. V takovém případě bývá její objem navržen na průměrnou potřebu na cca 3 týdny. Dešťovou vodou je možné uspořit až 50% nákladů na pitnou vodu. Dešťová voda je vhodná především na toalety, úklid, praní, údržbu zeleně atd. Podle velikosti a charakteru objektu je možné pro akumulaci dešťové vody využívat různé typy zařízení. Zatímco pro rodinné domy jsou vhodné monolitické plastové nádrže, pro větší objekty lze řešit akumulační nádrž obalením vsakovacích bloků do hydroizolační fólie. Tento typ nádrží je zajímavý jak svojí prostorovou flexibilitou, tak i cenovou dostupností a snadnější montáží oproti např. betonovým nádržím.

sestavaprodmobr

Celý systém pro využívání dešťových vod je tvořen nátokem s filtračními prvky, které zajišťují čištění dešťových vod od mechanických nečistot, vlastní akumulační nádrží, čerpací technikou a bezpečnostním přepadem buď do vsaku, nebo do kanalizace.

Dešťovou vodu můžeme využívat na zálivku zahrady, jako užitkovou vodu na mytí auta, podlah atd. Další možností využití dešťové vody je splachování toalet a praní prádla. Ke shromažďování a uchovávání dešťové vody je ideální použít podzemní nádrže, které zajišťují stabilní teplotu vody bez přístupu světla a tím nedochází ke zkáze vody. Akumulační nádrže jsou instalovány do nezámrzné hloubky, což umožňuje prakticky celoroční využívání dešťové vody. Plastové nádrže mají velkou výhodu z hlediska manipulace a rychlosti montáže. Monolitické samonosné nádrže se nemusí obetonovávat a oproti svařovaným nádržím přináší značnou úsporu na armování, bednění a vlastním betonu. Je to ideální řešení pro celoroční využívání vody. Výrobce na ně  poskytuje 15 let záruku a její životnost je prakticky neomezená.

nadrze1Velmi důležité je zvolit správnou velikost nádrže. Ta se odvíjí od plochy odvodňované střechy a vydatnosti srážek v dané lokalitě. Typ nádrže dále závisí na geologických podmínkách a také na účelu využívání dešťové vody. Pro návrh optimální velikosti nádrže můžete využít kalkulátor. Důležité je uvědomit si, na co budu dešťovou vodu využívat a odhadnout přibližnou roční potřebu. V případě využívání na splachování WC a praní prádla, je třeba vědět pro kolik osob. V případě využívání dešťové vody pro zálivku zahrady je třeba znát přibližnou plochu zahrady, kterou budeme zavlažovat.

nadrze2Další důležitou otázkou je úroveň hladiny podzemní vody.  V případě vyšší hladiny podzemní vody máme v sortimentu nádrž Li-Lo, která je vhodná na tyto podmínky. Vždy je také třeba vyřešit bezpečnostní přepad z nádrže. Pro uložení monolitických samonosných nádrží není třeba žádného bednění, armatur ani betonu. Uložit menší nádrže je možné v několika lidech ručně. Větší nádrže vyžadují instalaci pomocí stavební mechanizace. Je třeba zmínit nutnost sekundárního okruhu na užitkovou vodu. Pro využívání dešťové vody v domě musí být vnitřní rozvod užitkové vody oddělen od okruhu vody pitné. V případě, že dojde voda v dešťové nádrži, je přes čerpadlo zajištěna dodávka pitné vody do okruhu s užitkovou vodou tak, aby bylo vždy čím splachovat. Pomocí instalace domácí vodárny v technické místnosti mají obyvatele domu plně automatický systém, který splňuje všechny platné technické normy a podmínky správců vodovodů a kanalizací. V případě monolitických samonosných nádrží je instalace opravdu jednoduchá. Pro nádrže méně únosné, např. sklolaminátové, svařované nebo vyrobené z polypropylenových desek k obetonování, je instalace složitější. Je vhodné si tedy také spočítat náklady na armování, bednění a betonáž a taky na cenu práce a stavební mechanizace. Instalace méně únosných nádrží je také časově náročnější.

V České Republice patříme dlouhodobě mezi největší distributory kvalitních samonosných nádrží na sběr dešťové vody. Naše nádrže německé výroby jsou polyetylenové robustní zásobníky, na jejichž instalaci není třeba žádný beton. Stačí pouze podsyp a obsyp pískem, oblázkovým štěrkem nebo jemnou sypkou zeminou bez kamenů. Máme nádrže i pro vysokou hladinu spodní vody nebo skalnaté podloží. K nádržím navrhujeme a dodáváme kompletní příslušenství, navržené dle individuálních potřeb. Dle účelu využití doporučíme nejen velikost nádrže, ale i filtraci dešťové vody, čerpání na zálivku nebo využití v domácnosti (WC, praní prádla), ideální místo instalace atd. Jsme ochotni poskytnout i poradenství přímo na stavbě.

Filtrace vody

Kvalitní filtrace zaručuje bezproblémové využívání či vsakování dešťové vody bez náročné údržby zařízení, omezuje kolmataci.…